کانکتور انشعاب دوطرف دندانه دار طرح Ensto فنلاند

کانکتور انشعاب دوطرف دندانه دار طرح Ensto فنلاند
کانکتور انشعاب دو طرف دندانه دار مناسب برای  انشعاب گیری از هادی های روکش دار آلومینیومی و مسی می باشد. قسمت بریده شونده آن از سمت پیچ و بدنه کلمپ عایق شده است. طراحی آن به نحوی است که بدون نیاز به برداشتن لایه عایق روی خط برقدار نصب می گردد، مشروط بر اینکه کلیه  شرایط استاندارد و ایمنی  در حین انجام کار رعایت گردد.