کانکتور انشعاب یک طرف دندانه دار طرح Ensto فنلاند

کانکتور انشعاب یک طرف دندانه دار طرح Ensto فنلاند
کانکتور انشعاب یک طرف دندانه دار طرح انستو فنلاند جهت اتصال آلومینیوم یا مس بدون عایق به آلومینیوم یا مس عایق شده به کار می رود. طراحی آن به نحوی است که بدون نیاز به برداشتن لایه عایق روی خط برق دار نصب می گردد. مشروط بر اینکه کلیه شرایط استاندارد و ایمنی حین انجام کار رعایت شود.