آشکارساز سه فاز مجهز به تجهیزات مخابراتی تحت شبکه مدل LTR400D

آشکارساز سه فاز مجهز به تجهیزات مخابراتی تحت شبکه مدل LTR400D
LTR400D یک آشکار ساز خطای سه فاز است که بدون نیاز به هیچ وسیله جانبی و در شرایط برقدار به راحتی بر روی تیرهای نگهدارنده خطوط 20 کیلو ولت و در فاصله تقریبا 3 متری خطوط نصب میشود و با دارا بودن دو سنسور مجزا، مـی توانـد بـا میـدان مغناطیسی و هم با میدان الکتریکی خطاها را روی هـر سـه فـاز تشـخیص دهد . این آشکارساز با دارا بودن قابلیت هایی نظیر GPRS و GPS میتواند با ارسال پیامک به شماره های تعیین شده با ذکر دقیق زمان و محل وقوع خطا اعلام کند.